Perfecting the art of web development.

De certificatie "Zend Certified Engineer" is een internationaal erkende PHP-onderscheiding die wordt uitgereikt door Zend Technologies ("The PHP Company"). Het werd in het leven geroepen om aan te tonen dat iemand in staat is om geavanceerde PHP-applicaties te ontwikkelen. Er zijn een 2.000-tal Zend Certified Engineers in de wereld.

Zend Certified Engineer

ZCEHet certificaat kan gehaald worden door deel te nemen aan het officiële examen dat door Zend wordt georganiseerd. 

Het examen bestaat uit verschillende onderwerpen, waaronder de PHP-syntax, object-georiënteerd programmeren, databases, beveiliging, design patterns, en nog veel meer.

DEVart en ZCE

Bij voorkeur gaat DEVart in zee met werkkrachten die voorzien zijn van de "Zend Certified Engineer" stempel. Mensen waarbij dit (nog) niet het geval is, krijgen de kans zich hierop toe te leggen.

Het "ZCE" certificaat helpt DEVart erbij om de kennis van eventuele nieuwe krachten in te schatten. Met het "ZCE" certificaat op zak, bewijs je dat je een zeer grondige kennis hebt van PHP5, en bijgevolg een interessant profiel om DEVart te versterken.

Meer informatie

Zoekt u een "Zend Certified Engineer"? 
ZCE - Officiële website