Perfecting the art of web development.

MongoDB is een schaalbare, high-performance, open source, documentgeorienteerde database. Het biedt eenvoudigeuitbreidbaarheid en schaalbaarheid en het is DEVart's database bij uitstek voor ons Claudo CMS, hetwelke is gebouwd op cloud principes. 

Mongo DB

MongoDB is een opensource document-georiënteerde database. Er is geen schema, de documenten worden in de vorm van BSON (binair JSON) opgeslagen en de structuur van deze documenten is flexibel. De database kan gemakkelijk gedistribueerd worden, de data wordt dan over meerdere computers verspreid om gedistribueerde gegevensverwerking mogelijk te maken. MongoDB is geenrelationeel databasemanagementsysteem, er is geen ondersteuning voor joins en voldoet ook niet aan de ACID-regels want de ondersteuning voor transacties is beperkt. MongoDB wordt gerekend tot de zogenaamdeNoSQL-databases.

Er is speciale ondersteuning voor het opslaan van loginformatie en voor het opslaan van blobs. MongoDB kan goed gebruikt worden voor het opslaan en analyseren van bezoekersaantallen en het klikgedrag op een druk bezochte website.

Ook voor het cachen van gegevens voor sneller zoeken is MongoDB heel geschikt omdat deze datacache over meerdere computers kan worden verspreid.

Voor complexe data-analyse en aggregatie kunnen er MapReduce-functies geschreven worden met behulp van JavaScript. De applicatie moet dus kunnen schalen zonder veranderingen te maken in de achterliggende code. Mede omwille van het feit dat MongoDB document-georienteerd is was het de ideale kandidaat voor gebruik in de backend van ons CMS.